Πυροσβεστικές Φωλιές & μπεκ

To meet the customers' over-expected pleasure , we have now our solid crew to supply our greatest all round assistance which includes marketing, sales, planning, production, top quality controlling, packing, warehousing and logistics for Fire Hose & Nozzle, έκτακτης ανάγκης αναπνευστικές συσκευές , φως σωσίβιο , γραμμή ρίψης συσκευές , Our customers mainly distributed in the North America, Africa and Eastern Europe. we will source top quality goods using the really aggressive selling price.