Σωσίβιο

We rely upon strategic thinking, constant modernisation in all segments, technological advances and of course upon our employees that directly participate inside our success for Life Jacket, το σακάκι φως της ζωής SOLAS εγκριθεί , φωτιά κρουνών υδροληψίας , ακροφύσιο μάνικα της πυροσβεστικής , "Change for that improved!" is our slogan, which means "A better globe is before us, so let's take pleasure in it!" Change for the better! Are you all set?